Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI

Podatki o lastniku in upravljalcu spletne strani apiscale.eu

Lastnik domene in spletne strani www.apiscale.eu je podjetje:

Matevž Strgar s.p.

Primičeva ulica 10a

1291 Škofljica

Ident.št. za DDV: SI11092521 (smo zavezanci za DDV)

TRR IBAN: SI56 6000 0000 0357 807 (Lon, d.d. )

BIC BANKE: HLONSI22

e-pošta: info@apiscale.eu

tel.: +386 41 844 482

Splošni pogoji spletne trgovine so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2).

Lastnik spletne trgovine www.apiscale.eu si pridržuje spremeniti splošne pogoje uporabe. Uporabnik spletne trgovine je ob vsakokratnem nakupu poklican k sprejetju splošnih pogojev uporabe.

Uporaba spletne trgovine

Lastnik in upravljalec spletne trgovine www.apiscale.eu ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice pri uporabi spletne trgovine www.apiscale.eu in vanje vključenih vsebin. Pridržujemo si pravico kadarkoli spreminjati vsebino spletne trgovine brez predhodnega obvestila in ne prevzemamo odgovornosti za morebitne posledice teh sprememb.

Vsebine so avtorsko zaščitene. Kakršnakoli druga uporaba, kopiranje, objava in distribucija spletnih vsebin ali njihovih posameznih delov je brez dovoljenja lastnika in upravljalca prepovedana.

Politika uporabe piškotkov

Piškotek (cookie) je podatkovni element, ki ga spletna stran pošlje vašemu brskalniku in ki ga potem lahko hranite na vašem sistemu. Piškotek vsebuje podatke o uporabniku in strani, ki ste jo obiskali. Podatki o uporabniku, ki jih uporablja piškotek, pa so le tisti, ki ste jih sami vpisali. Piškotki ne morejo pregledovati datotek na vašem računalniku ali prebrati piškotkov z drugih spletnih strani. Sprejem piškotkov lahko v vašem brskalniku tudi izklopite. Za pregledovanje spletne trgovine www.apiscale.eu jih ne potrebujete. Potrebujete pa jih za nakup blaga, sodelovanje v anketah in drugih storitvah, ki jih registriranim uporabnikom ponuja spletna trgovina www.apiscale.eu.

Od 25.5.2011 so ponudniki spletnih strani z evropskimi direktivami zavezani, da od uporabnika spletne strani pridobijo dovoljenje za uporabo t.i. piškotkov (cookie).

S sprejetjem teh splošnih pogojev uporabnik dovoljuje lastniku in upravljalcu spletne trgovine www.apiscale.eu , da v njegov brskalnik naloži podatkovni element (cookie). V kolikor se uporabnik ne strinja z uporabo piškotkov (cookie), ne more oddati naročila v spletni trgovini, zato ga prosimo, da spletne trgovine ne uporablja.

V piškotek ne shranjujemo vaših gesel ali drugih osebnih podatkov.

Pregled predpisov za soglasje pri piškotkih v SLOVENIJI

Zakonodaja EU določa, da morajo organizacije, ki namestijo piškotke na računalnik obiskovalca preko njihove spletne strani, pridobiti obiskovalčevo “soglasje” po tem, ko mu jasno in razumljivo razložijo, kako se piškotki uporabljajo.

Da bi zadostili tem zahtevam, smo opravili sledeče štiri korake:

Identificirali smo piškotke in druge tehnologije za sledenje, ki se uporabljajo na tej spletni strani in namene, ki jih izpolnjujejo. Identificirali smo tudi dodatne informacije kot so rok zapadlosti in ali so piškotki prve ali tretje stranke.
Ocenili smo vsiljivost teh piškotkov na pričakovanja obiskovalcev o zasebnosti glede na informacije.
Zagotovili smo »jasne in celovite« informacije o piškotkih na spletni strani, z ustrezno stopnjo razkritja glede na vsiljivost vsakega piškotka.
Odločili smo se o primerni strategiji za pridobitev soglasja za piškotke na spletni strani, pri čemer smo upoštevali njihovo uporabnost in invazivnost. Nekatere vrste piškotkov so lahko obravnavajo kot pravne izjeme in pri takih primerih zato ni potrebno soglasje za piškotke.

Strategije soglasja, ki se uporabljajo na tej spletni strani

Evropski standardi za pridobitev soglasja za uporabo piškotkov in podobnih tehnologij za sledenje (kakršni so sledilni piksli ali spletni skripti) (»Piškotki«) se še naprej razvijajo. Strategije izrecnega soglasja (ali »opt-in« strategije) sicer predstavljajo pravno najbolj robustno rešitev za pridobitev soglasja, vendar pa lahko poslabšajo uporabniško izkušnjo in negativno vplivajo na legitimno zbiranje podatkov. Kot alternativa se pojavljajo strategije implicitnega soglasja (ali »opt-out« strategije), ki omogočajo, da se jemlje soglasje kot dano povsod, kjer uporabniki piškotkov izrecno ne zavrnejo, potem ko so jim predstavljena vsa pomembna razkritja v zvezi s piškotki in preprost, za uporabo pripravljen nadzor piškotkov na detajlni ravni. To omogoča obiskovalcem, da sprejmejo piškotke, ki jih hočejo in zavrnejo tiste, ki jih nočejo. Zato se z uporabo naših spletnih strani in trgovine strinjate z uporabo piškotkov. V kolikor uporabnik tega ne želi sprejeti, ga naprošamo, naj naših spletnih strani ne uporablja.

Katera strategija soglasja je primerna za določeno vrsto piškotka, je odvisno od vsiljivosti takšnega piškotka, pri kateri se upošteva:

-za koga je piškotek (npr. za prvo ali tretjo osebo)
-kakšne podatke zbira piškotek
-kakšnemu namenu služi
-kako dolgo se piškotek ohranja
-naravo spletne strani, preko katere piškotek deluje.

Za piškotke, pri katerih se zahteva soglasje, sledimo tri-stopenjskemu pristopu pri pridobivanju soglasja obiskovalca:

-za piškotke z nizko vsiljivostjo: narejena so izboljšana razkritja v tej Politiki uporabe piškotkov, ki zagotavljajo preprost način za izključitev piškotkov. Kjer obiskovalec spletne strani ne zavrne piškotkov, se avtomatsko sklepa, da je dal soglasje.
-za piškotke s srednjo vsiljivostjo: uporabljamo enako strategijo kot pri piškotih z nizko vsiljivostjo ter prav tako vsebinska razkritja o uporabljenih piškotkih na primernih spletnih mestih (npr. razkritje o piškotkih okoli ciljnih oglasov ali o drugih funkcionalnostih spletne strani, ki so odvisne od teh piškotkov).
-za piškotke z visoko vsiljivostjo: se bo implementirala politika predhodnega soglasja (na primer pri uporabi bannerjev se bo avtomatsko prikazalo sporočilo, ki bo zahtevalo od obiskovalca soglasje za piškotke, preden bodo lahko videli želeno vsebino).

Implicitno soglasje za piškotke:

Velja samo za piškotke, ki so razporejeni preko te spletne strani v razred nizke oz. srednje vsiljivosti.

Razkritje piškotkov glede na vrsto raje kot glede na identiteto:

Glede na veliko število piškotkov, ki se pojavljajo na spletni strani, ocena piškotkov v spodnji prilogi “Piškotki” ne razkriva oz. ocenjuje vsiljivost vsakega posameznega piškotka. Namesto tega, grupira piškotke po kategoriji (na primer »oglaševalski piškotki«, »analitični piškotki« in tako naprej) in oceni vsiljivost vsake posamezne kategorije glede na specifične značilnosti piškotkov, ki so v tej kategoriji. To omogoča razkritje piškotkov, ki je bolj preprosto, jasno in razumljivo za uporabnike. Ocena vrst piškotkov, ki se uporabljajo na tej spletni strani, se nahaja v spodnji prilogi “Piškotki” in zagotavlja informacije o njihovem namenu, roku veljavnosti in informacije o zavrnitvi piškotkov (»Kako onemogočiti.«) Povezave na druge spletne strani. Ta spletna stran lahko vsebuje povezave ali reference na druge spletne strani. Opozarjamo, da ne nadzorujemo piškotkov / tehnologij sledenja drugih spletnih strani in ta Politika piškotkov ne velja za druge spletne strani.

Priloga “PIŠKOTKI”

Piškotki, potrebni za osnovne namene in funkcije spletnih strani uporabljeni s strani podjetja Mizarstvo Strgar, d.o.o.
Ti piškotki so nujno potrebni za pravilno delovanje naše spletne strani. Omogočajo nam zagotavljanje varnosti in učinkovitosti naše strani. Piškotek postavljen za ta namen, se samodejno odstrani iz vaše naprave en mesec po vašem zadnjem obisku spletne strani. Lahko spremenite nastavitve brskalnika, tako da sprejmete ali zavrnete te piškotke. Načini nastavitev se razlikujejo od brskalnika do brskalnika, zato bi morali, za več informacij, na svojem brskalniku obiskati meni Pomoč.

Piškotki za izboljšavo spletnih strani uporabljeni s strani podjetja Matevž Strgar s.p.
Ti piškotki pomagajo izboljšati delovanje in uporabnost naše spletne strani. Na primer, omogočajo, da zaznamo, ali lahko vaš brskalnik zažene majhne spletne programe (imenovane »skripte«), ki zagotavljajo dodatne funkcionalnosti spletne strani ali omogočajo, da se spomnimo kakršnih koli preferenc, ki ste jih nastavili (kot na primer velikost črk ali nastavitev jezika). Piškotek, ki smo ga postavili v ta namen, se avtomatično odstrani iz vaše naprave, ko zaprete brskalnik. Lahko spremenite nastavitve vašega brskalnika tako, da sprejme ali zavrne te piškotke. Načini nastavitev se razlikujejo od brskalnika do brskalnika, zato bi morali, za več informacij, na svojem brskalniku obiskati meni Pomoč.

Analitični piškotki in tehnologije Google Analytics, ki služijo ponudnikom storitev Matevž Strgar s.p. in drugim podjetjem
Ti piškotki se uporabljajo za zbiranje informacij o tem, kako obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. Te informacije uporabljamo za pripravo poročil in so nam v pomoč pri izboljšavah spletne strani. Piškotki zbirajo informacije v anonimni obliki, vključno s številom obiskovalcev spletne strani, od kje so obiskovalci prišli na to spletno stran in spletne stani, ki so jih obiskali. Nekateri piškotki, določeni za ta namen, se samodejno odstranijo iz naprave, ko zaprete svoj brskalnik. Drugi se lahko ohranijo do 24 mesecev od vašega zadnjega obiska naše spletne strani. Lahko se odpoveste sledenju Google Analytics z obiskom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cene izdelkov

Vse cene v spletni trgovini www.apiscale.eu so izražene v valuti EUR in vključujejo 22% DDV.

Cene izdelkov veljajo za vse izdelke na dan nakupa. V primeru, da se cene med obdelavo naročila spremenijo, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa ali alternativno rešitev v obojestransko korist.

Reklamacije

– Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne in pravne napake svoje izpolnitve.
– Napaka je stvarna:
1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
– Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.
– Za odgovornost za stvarne in pravne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.
– Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev
– Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
– Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo

Pogodbeno razmerje

Kupec z dnem oddaje naročila v spletni trgovini www.apiscale.eu in sprejetjem splošnih pogojev sklene pogodbo na daljavo s prodajalcem in lastnikom spletne trgovine o naročilu in dobavi blaga navedenega v naročilu. Pogodba oba zavezuje po veljavnih zakonih in sta jo dolžna v skladu s tem tudi izpolniti.

Pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku in bo v pisni obliki shranjena na sedežu prodajalca, kupec pa jo bo v obliki ponudbe prejel na e-poštni račun naveden ob registraciji.

Pogodbo v vpogled lahko kupec kadarkoli zahteva od prodajalca na sedežu podjetja.

Odstop od pogodbe in vračilo blaga

Kupec ima po Zakonu o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od dneva nakupa zaradi kakršnegakoli razloga odstopi od pogodbe. Prodajalca je dolžan pisno (priporočeno s povratnico) obvestiti, da od pogodbe odstopa, pri čemer ni dolžan navesti razloga svojega odstopa.

V primeru, da je kupec blago že prejel, mora blago vrniti v originalni embalaži, nepoškodovano, neuporabljeno in v nespremenjeni količini v 30 dneh po odstopu od pogodbe po pošti. Prejeto blago mora kupec vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.

Stroški pošiljanja blaga ob odstopu od pogodbe, bremenijo kupca.

V primeru, da je kupec blago že plačal, mu bo ponudnik najkasneje v 30 dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe vrnil plačani znesek na njegov transakcijski račun.

V kolikor blaga ni mogoče dobaviti, ker ga dobavitelj ne dobavlja več, bo v skladu S splošnimi pogoji prodajalec kupca o tem obvestil in mu ponudil možnost odstopa od pogodbe.

V primeru, da je kupec blago plačal po predračunu, bo prodajalec celotni znesek kupcu najkasneje v osmih dneh vrnil v celoti na njegov transakcijski račun.

Naročeno, a ne plačano blago

V primeru, da je kupec zaključil naročilo s pritiskom na gumb Nakup z obveznostjo plačila, se obvezuje, da bo naročeno blago tudi plačal. V primeru, da ni odstopil od pogodbe v zakonsko določenem roku in ni poravnal poslanega predračuna, mu bomo na njegove stroške s plačilom po povzetju poslali naročeno blago.

Neprevzet paket

Če kupec paketa ne prevzame in prodajalcu ni sporočil svojega odstopa od pogodbe v zakonsko določenem 14-dnevnem roku od nakupa, ga zakon o obligacijskih razmerjih v delu o pogodbah sklenjenih na daljavo še vedno zavezuje, da naročeno blago tudi prevzame, saj je bilo izdelano po meri. Prodajalec lahko kupcu zaračuna tudi ležarino za neprevzeto blago.

Jamstvo in garancija

Za izdelke v spletni trgovini www.apiscale.eu velja splošni garancijski rok, če ni drugače navedeno rpi posameznem izdelku. Prodajalec jamči, da bo v tem roku izdelek deloval v skladu s standardi za tovrstno blago.

Slikovni material

Slike uporabljene v spletni trgovini www.apiscale.eu so last proizvajalcev.

Slike so simbolične in lahko odstopajo od dejanskih izdelkov.

 

Plačilo

V spletni trgovini www.apiscale.eu je na voljo naslednji način plačila:

– Bančno nakazilo po predračunu, ki vam ga bomo poslali takoj po prejetju naročila

– Plačilo po povzetju

Predračun si lahko izdela pravna ali fizična oseba. Plačilo naročila s pošiljanjem v tujino je možno izključno z bančnim nakazilom.

Z oddajo naročila v spletni trgovini in potrditvijo gumba Oddaj naročilo z obveznostjo plačila, se kupec zavezuje, da bo po prejetju predračuna nasvoj  e-mail naslov, naveden ob registraciji, le-tega v zakonskem roku plačal.

 

Poštnina

Stroški pošiljanja tehtnic znašajo 6,50 EUR z vključenim DDV za pakete dostavljene po Sloveniji. Pri plačilu po povzetju Pošta Slovenije zaračuna še vplačnino UPN (provizijo za položnico), ki znaša 1.05 EUR.

 

Poštnina Hrvaška

Strošek pošiljanja na Hrvaško znaša 8,50 EUR z vključenim DDV. Dostavo vršimo preko različnih kurirskih služb (GLS, DPD, DHL, UPS…)

 

Dobavni rok

Naročeno blago vam bomo pripravili za prevzem v 5-7 delovnih dneh (običajno 5 dni) po prejetju naročila in v kolikor je bilo naročeno tudi v celoti plačano. Če naročenega blaga trenutno ni na zalogi, vas bomo obvestili po elektronski pošti ali telefonu.

V kolikor se zgodi, da naročenega blaga ni na zalogi, se lahko rok dobave podaljša. V kolikor ni znano, kdaj bo možna dobava, bomo kupcu preko e-pošte ponudili odstop od pogodbe ali pa ga po telefonu obvestili o tem. Kupec lahko nato naročilo prekliče in odstopi od pogodbe, ali pa spremeni svoje naročilo in naroči samo dobavljive izdelke.

Za vse informacije v zvezi z vašim naročilom nam lahko pošljete e-pošto na

info@apiscale.eu ali pa nas pokličete na telefon +386 41 844 482 vsak delovni dan od 9. do 16. ure.

Varovanje podatkov in zasebnost

Uporabnik spletne trgovine www.apiscale.eu z registracijo in sprejetjem Splošnih pogojev dovoljuje lastniku in upravljalcu spletne trgovine zbiranje in uporabo osebnih podatkov, ki jih uporabnik vnese ob registraciji.

Lastnik in upravljalec spletne strani www.apiscale.eu se zavezuje, da bo z skrbnostjo dobrega gospodarja varoval podatke uporabnikov, Podatki se zbirajo izključno za namene sklepanja pogodb in reševanja morebitnih sporov, ter potrebe izvedbe plačila in ne bodo posredovani tretjim osebam.

Podatki vnešeni ob registraciji in spremembe vnešene naknadno, se hranijo na varovanih strežnikih v zaščitenih bazah podatkov in so šifrirani.

Lastnik in upravljalec bo pridobljene podatke varoval ter preprečeval njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.

Odveza odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljših možnostih trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, njihova dobavljivost in cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil preklic naročila ali zamenjavo naročenega artikla.

Podjetje Matevž Strgar s.p. ali druge pravne ali fizične osebe, ki so sodelovale ali sodelujejo pri nastanku in izdelavi spletne trgovine www.apiscale.eu, ne prevzemajo odgovornosti za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Zato ne odgovarjajo za škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja vsebin, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na spletni trgovini in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.

Ponudnik izdelkov na spletni strani www.apiscale.eu ni odgovoren za nepravilno uporabo izdelkov, kakor tudi ne odgovarja za morebitne poškodbe.

Spori

Vse morebitne spore, ki bi nastali z uporabo spletne trgovine www.apiscale.eu med kupcem in podjetjem Matevž Strgar s.p., bosta stranki poizkušali reševati sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.